Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

TEB Webservice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten TEB Webservice, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of offerte aanvraag op de website aan van TEB Webservice verstrekt. TEB Webservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM VAN TEB WEBSERVICE GEGEVENS NODIG HEEFT

TEB Webservice verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan TEB Webservice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG TEB WEBSERVICE GEGEVENS BEWAART

TEB Webservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

TEB Webservice verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar TEB Webservice.  TEB Webservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TEB Webservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Beusichem Gastronomie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging door TEB Webservice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TEB Webservice.

TEB Webservice is als volgt te bereiken:

Postsadres: ’t Oosteneind 11, 4158CA Deil
Telefoon:  06-22864091
E-mailadres: info@ictwebservice.nl 

Close
Neem contact met ons op via WhatsApp